TEKINTSE MEG AZ IDEI PROGRAMOT

PROGRAMOK

Kedves Komáromiak!
Tisztelt Városunkba Látogatók!

1849. április 26-a az egyik legfontosabb dátum városunk történelmében.
E kitüntetett napon az egyesített hazai haderők sikerrel tartóztatták fel a sokszoros túlerőben harcoló császári csapatok ostormát!
E dicső haditettre emlékezve Észak- és Dél-Komárom városvezetése első ízben, 1992-ben szervezte meg a közös Komáromi Napok eseménysorozatot.

Olvassa tovább a két Komárom
polgármestereinek köszöntőjét!